Fordonsfilter 40 amp

Pris:
1 500 kr
Exkl. moms
Art.nr:
am-fordon40
Typ:
Fordonsfilter 40amp
Slut i lager
Emission i bilar

Många reagerar negativt av miljön i nya bilar. Det kan förstås vara många faktorer som gör att en nyproducerad bil ger negativa hälsoeffekter. Flamskyddsmedel i plaster, texilier, kemikalier i skinn ja många komponenter i en bil kan ge hälsoeffekter.

Vissa biltillverkare luktar alltid på ett speciellt sätt och detta beror säkert på dessa kemikalier som finns i bilens delar.

För de som reagerar på elektriska och magnetiska växelfält skapar ofta bilar också bekymmer. 

Finns det några enkla åtgärder?

En stor störkälla vad gäller magnetfält i bilar är att man placerat batteriet baktill i bilen. Det skapar ett magnetfält som finns runt hela pluskabeln som går mellan generator och batteri. Detta kan enkelt åtgärdas med en dubbelledare till batteri och att man undviker att chassiejorda batteriet. 

En annan störkälla är generatorbrus som orsakas av av växelströmsgeneratorn. Alla moderna bilar har växelströmsgenerator som laddar batteriet via en likriktarbrygga. När generatorn laddar kan man mäta en viss del överlagrad växelspänning även över batteri och därmed i bilens alla elektriska komponenter. För att undvika detta finns det ett fordonsfilter som filtrerar bort växelspänning från bilens likspänningssystem. Filtrets ändamål är att ta bort brus och växelström som finns kvar på laddström efter generator och likriktare. Installeras i serie med generator innan laddströmmen når batteri. Filtret klarar 40 ampere kontirnuerligt och max 70 ampere. Önskar man större effekttålighet kopplar man helt enkelt flera filter parallellt.