Netcleaner / Elmiljötransformator

Pris:
41 600 kr
Exkl. moms
Art.nr:
netc_16
Antal:
Netcleaner är en elmiljötransformator utförd som 
isolerad fulltransformator med helt skilda primär 
och sekundär lindningar.  
Konstruktionen kännetecknas av tre st Toroidkärnor,
en för varje fas, placerade liggande ovanpå varandra.
Både primärsida och sekundärsida är Z-kopplade.
Varje lindning är individuellt skärmad.
Transformatorn är helt ingjuten och är täckt med en
helsvetsad metallkåpa som är förbunden
med transformatorns nollpunkt.
Detta utförandet medger att transformatorn
kan placeras på ett lokalt
jordplan. Transformatons bottenplatta
utgör då en lågohmig kontakt för högre
frekvenser mellan jordplan och transformatorns
nollpunkt. Transformatorns
nollpunkt kan förbindas med primärsidans
systemjord eller med separat
jordtag.
Transformatorn hanterar osymmetrisk belastning
effektivt där lasten fördelas över de tre faserna primärt.
Konstruktionen är patenterad.
Transformatorns unika egenskaper gör det möjligt att
använda den i syfte att skapa en isolerad skyddad zon
med ett lokalt TN-S system i vilken störmiljön kan
hanteras.
Egenskaper som uppnås är begränsning av utifrån
kommande störningar i ett brett frekvensspektra, eliminering
av lastens övertoner i neutralledare samt 3:e
ton i fasledare. Med Z-koppling hanteras övertoner av
endast sekundärlindningen till skillnad
från en D/Y kopplad transformator
där både primära och sekundära
lind-ningar används. Dämpning av HF
brus i anläggningen. Effektiv potentialutjämning
mellan systemjord och
jordplan. Vagabonderande strömmar
begränsas genom att dessa sluts på
transformatorns sekundärsida utan att
behöva gå till kraftverkets transformator
10-20/0,4 kV. Transformatorn har
mycket låg nollföljdsimpedans.

För PDF klicka på denna text!

För informaton alternativa inkopplingar klicka på denna text!

Nu erbjuder vi även hyresmöjlighet för att du ska kunna provköra innan köp.
Vid köp efter hyra kan du tillgodoräka dig 75% av betald månadshyra.

Månadshyran debiteras i förskott