Skärmad flexslang med tillbehör

Pris:
35 kr
Exkl. moms
Art.nr:
1402595
Antal:
Halogenfria och skärmande korrugerad slang. Svart med grön insida. 
Inga bromerande flamskyddsmedel: Det utvecklas inte klor, fluor, brom eller jod vid brand. 

Tryckhållfasthet: 750N 
Temperaturområden: -25°C till +60°C 
Material: Polypropen (PP) och Polypropen-compound 
Icke brandspridande slang: V0 UL94 
Produkterna uppfyller standard: EN 50086-2-1:1995 
Produkten uppfyller kraven för S- och CE-märkning enligt lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och 93/68/EEC. 
Användningsområden: sjukhus, skolor, hotell, varuhus, banker, flygplatser, flerbostadshus, villor, kraftverk, data-och teleanläggningar där skärmande och halogenfria installationer föreskrivs. 
OBS: Säljs på rulle om 50m!
Yttre diameter 16: 16mm Inre diameter: 10,7mm
Yttre diamater 20: 20mm Inre diameter: 13,9mmDosa:
Halogenfria och skärmande A-dosa för rör 16mm . Svart med grön insida. Samtliga utlopp slutna. Inga bromerande flamskyddsmedel: Det utvecklas inte klor, fluor, brom eller jod vid brand. 

Installationsanvisning:
1) Kontrollera att:
Rörlängden ej överstiger 20 m vid enkel jordning.
Rörlängden ej överstiger 40 m vid jordning i båda ändarna.
Rörsystemet ej bildar slingor (rundgång).

2) Vid förläggning av rör och dosor var noga med att trycka in rören i botten på dosstudsen respektive muffen så att bra kontakt erhålls.

3) Vid skarvning skall ytterhöljet på röret avskalas ca. 5 mm med röravskärare eller kniv.

4) Rören skall kapas med kniv, röravskärare eller rörsax (får ej sågas).

5) Använd doskniv vid öppnande av dosa.

6) Skyddsslang monteras över tråd i dosinlopp, vid användning av anslutningsmuff 16-20mm skall isolerslangens längd vara längre än muffen, så att dubbelisolering erhålls på inkommande trådar i dosan. Använd t.ex. isolerslang E 07 681 00. Det rör som monteras i anslutningsmuffen skall fästas på betryggande sätt, så att böjpåverkan på muffen ej uppstår.

7) Anslut dosans dräneringsledare till skyddsjord (dränledare).

8) Femledarsystem skall utföras.

9) Strömbrytare och vägguttagsram skall anslutas till skyddsjord (dränledare), fastsättningsklor får ej användas.

10) Okulärbesikta anläggningen efter montaget.

11) Meggning utföres.

12) Protec Systems produkter måste användas genomgående i förläggningssystemet.

13) Varje gruppcentral skall märkas med särskild skylt som anger att installationen är ett Protec System och utförd enligt speciell installationsanvisning.

*Kursiv stil pkt. 6 är nytt i installationsanvisningen enligt rev. 1999-02-14.