varför Fungerar traditionell elsanering ofta inte längre?

Traditionellt har elsanering inneburit att skärma av kablar kopplingsdosor och apparater. De senare åren har många märkt att det inte räcker för personer med funktionshindret elöverkänslighet.

Många som tidigare gjort så kallade elsaneringar har också på senare år upplevt att det inte längre ger samma effekt.

Varför?

brum och brus på elsystemet

Senare års energieffektivisering har inneburit lågenergilampor, varvtalsstyrning av motorer och kompressorer, värmepumpar med varvtalsstyrning osv. Alla dessa produkter skapar övertoner och brus som elnätet har svårt att ta hand om.
Plötsligt är skärmen i de skärmade kablarna antenn för övertonerna i elsystemet!

brus på fas och pen-ledare

Många har provat 5-ledar system för att komma till rätta med problemet men det är sällan lösningen. Då övertonerna är högfrekventa ofta upp i megahertz området innebär ledningarnas area en rejäl impedans, eller motsånd, vilket gör det svårt för elsystemet att ta hand om det som sprids bakvägen från förbrukare.

lösningen!

Med vår Netcleaner/Elmiljö transformator filtreras faserna från övertoner. Dessutom skapas en ny mittpunkts nolla och med ett separat jordtag får man dessutom en helt egen skydsjord utan påverkan från andra abonnenters brus och brum!

För att se mer info klicka på denna text!