Är inte all datautrustning numera lågstrålande?

Sedan många år tillbaka har vi vad man kallar för "lågstrålande" bildskärmar och datautrustning. Vi har sett kravmärkning av MPR och TCO som blivit accepterade i hela världen.  Dagens TCO norm kräver till exempel max 1V/m i medelvärde mätt i Band 2 (2-400kHz) i en punkt 30cm framför bildskärm.

Räcker det inte att köpa en lågstrålande dator?

För många går det bra med en vanlig dator och bildskärm. Men för en del fungerar det inte alls. Många upplever en brännande känsla i huden. Andra känner yrsel eller annat obehag framför sin "lågstrålande" dator.

Vad är skillnaden mellan en "lågstrålande" dator och en helavskärmad?

TCO normen tar tyvärr enbart hänsyn till medelvärden.

Alla vet att man i Sverige har en ganska neutral medeltemperatur över ett år. Vi vet också att denna medeltemperatur kan bestå av ganska extrema varma dagar och en del väldigt kalla dagar. Så ska man välja rätt kläder måste man klä sig för just den dagens temperatur. Skulle man varje dag klä sig för Sveriges medeltemperatur skulle man ofta ha fel kläder.

Ungefär så fungerar det med medelvärden för elektriska växelfält också. Ett lågt medelvärde som man mäter från kontorsutrustning kan bestå av ganska extrema momentanvärden. Finns de bara där en nog kort stund kommer de inte att påverka medelvärdena speciellt mycket.

Helavskärmad utrustning är avskärmad även för dessa mycket högfrekventa elektriska växelfält. Förutom att sänka medelvärdet till knappt mätbar nivå sänker det även momentana emissioner till knappt mätbar nivå.

Är inte en LED skärm lösningen?

Bakgrundsbelysningen på en LED skärm består av lysdioder och dessa brukar avge mycket små nivåer av elektriska växelfält om de drivs med likspänning. Tyvärr har man i LED skärmar en pulserande likspänning som inte visat sig vara någon lösning för låga emissioner. Från en vanlig LCD skärm kan man oftast mäta bärfrekvenser på mellan 30000 - 45000Hz. På en LED skärm kan man oftast mäta bärfrekvenser mellan 40000 - 68000Hz. Detta gör att man behöver skärma av emissionerna även från en LED skärm om man önskar låga emissioner.

mätbild på typisk skillnad mellan lågstrålande LCD, LED och helavskärmad bildskärm:

Affärsidé

Hjälpa personer som drabbats av funktionshindret elöverkänslighet tillbaka till arbete eller anpassning av bostad

Vision

Skapa effektiva lösningar som bidrar till bättre elmiljö och livskvalitet för våra kunder

Värdegrund

Starkt kundfokus.
Ärlighet mot kunder och medarbetare.
Innovativt tänkande.

Hört från kund

Min sambo som vanligtvis brukar titta på TV bakom ett avskärmande tyg,
kan nu sitta fem meter framför din TV utan tyg och utan att känna av något.
Du har gjort ett fantastiskt jobb med att skärma av TV:n!