Välkommen till AMA Konsult AB

Vi har sedan början av 1990-talet arbetat med elmiljö i alla dess former. Elmiljö är ett vitt begrepp som blir större och större med den teknikutveckling som sker idag.

Vår verksamhet har inneburit att lösa problem när apparater stör varandra, men framför allt när apparater stör oss människor.

Vi har efter alla dessa erfarenheter idag utvecklat avancerade mätmetoder för att mäta vad som stör oss människor.
Vi har också tagit fram utrustning som är gjord för att påverka oss så lite som det bara är möjligt.

Idag finns denna utrustning över hela landet och vi får också leverera utomlands.

Även personer som har ganska stora problem med att klara av dagens elektrifierade värld använder sig av vår utrustning.

Under tiden som forskare undersöker vad det är som händer med oss människor när vi mår dåligt av elektriska apparater utvecklar vi utrustning som avger minimalt med emission.

Detta gör att personer som idag har problem med dataarbete och annan elektrisk utrustning kan få hjälp redan idag.


Vi hjälper dig med:

  • Mätningar av mikrovågor, magnetfält och elektriska växelfält
  • Åtgärdsförslag
  • Bidragsansökan till Försäkringskassan eller kommunens bostadsanpassning 
  • Datautrustning med minimal emission
  • Belysning med minimal emission
  • Elnäts förbättringar, Netcleaner
  • Specialkablage
  • Ombyggnad av befintlig utrustning


Återigen välkommen!

 

På videon nedan kan du se en demonstrativ mätning mellan en vanlig TV och en likadan TV med inbyggt avskärmningsfilter.

Videon under den visar vår nya LoRad router med reducerad uteffekt.

Videon längst ner visar mätskillnad med iPaden ansluten till kabelburet nätverk

intressant video om upprop från forskare