ELSANERING 2.0

TIDIGARE


Traditionellt har elsanering inneburit att skärma av kablar kopplingsdosor och apparater. De senare åren har många märkt att det inte räcker för personer med funktionshindret elöverkänslighet.

Många som tidigare gjort så kallade elsaneringar har också på senare år upplevt att det inte längre ger samma effekt.

Varför?


BRUS OCH STÖRNINGAR PÅ ELSYSTEMET


Senare års energieffektivisering har inneburit lågenergilampor, varvtalsstyrning av motorer och kompressorer, värmepumpar med varvtalsstyrning osv.


Alla dessa produkter skapar övertoner och brus som elnätet har svårt att ta hand om.
Plötsligt är skärmen i de skärmade kablarna antenn för övertonerna i elsystemet!

STÖRNINGAR PÅ FAS OCH PEN-LEDARE


Många har provat 5-ledar system för att komma till rätta med problemet men det är sällan lösningen.


Då övertonerna är högfrekventa ofta upp i megahertz området innebär ledningarnas area en rejäl impedans, eller motsånd, vilket gör det svårt för elsystemet att ta hand om det som sprids bakvägen från förbrukare.

LÖSNINGEN!


Med vår Netcleaner/Elmiljö transformator filtreras fasernafrån övertoner.


Dessutom skapas enny mittpunkts nollaoch med ettseparat jordtagfår man dessutom en helt egen skydsjord utan påverkan från andra abonnenters brus och brum!

MÄTNING AV ELMILJÖ/MIKROVÅGOR


Vi hjälper företag, föreningar, kommuner och privatpersoner med avancerande mätningar av elektriska och magnetiska växelfält samt radio och mikrovågor. 


Du får kontroll på vilka nivåer du har i din miljö och förslag på hur den kan förbättras


Vi utför mätningar i hela Sverige

  • Kontrollmät alltid miljö du reagerar på

  • Att vistas i miljö som har en fysiskt påverkan på dig är inte bra i längden


  • Ofta kan enkla åtgärder göra stor påverkan på miljön om man gör rätt åtgärd

VI ÄR REDO ATT HJÄLPA DIG