• Vad säger forskarna? 

ÄR INTE ALLT LÅGSTRÅLANDE NUFÖRTIDEN?


Många tänker att dagens alla produkter är testade och lågstrålande och mycket bättre än vad saker var förr. Riktigt så enkelt är det inte. Mycket av de produkter vi använder i våra kontor och hem avger betydande värden av både elektriska växelfält och mikrovågor.


För att få en uppfattning om vad som skiljer en vanlig TV och en helavskärmad har vi gjort en live mätning i vår verkstad, se video 1 nedan.


Video 2 visar vad en normal WiFi router avger kontra en lågstrålande


Video 3 visar en vanlig iPad och skillnaden mellan att köra den via WiFi eller trådbundet

LÅGSTRÅLANDE VS HELAVSKÄRMAD


Sedan många år tillbaka har vi vad man kallar för "lågstrålande" bildskärmar och datautrustning. Vi har sett kravmärkning av MPR och TCO som blivit accepterade i hela världen.Dagens TCO norm kräver till exempel max 1V/m i medelvärde mätt i Band 2 (2-400kHz) i en punkt 30cm framför bildskärm.

Räcker det inte att köpa en lågstrålande dator?

För många går det bra med en vanlig dator och bildskärm. Men för en del fungerar det inte alls. Många upplever en brännande känsla i huden. Andra känner yrsel eller annat obehag framför sin "lågstrålande" dator.

Vad är skillnaden mellan en "lågstrålande" dator och en helavskärmad?

TCO normen tar tyvärr enbart hänsyn till medelvärden.

Alla vet att man i Sverige har en ganska neutral medeltemperatur över ett år. Vi vet också att denna medeltemperatur kan bestå av ganska extrema varma dagar och en del väldigt kalla dagar. Så ska man välja rätt kläder måste man klä sig för just den dagens temperatur. Skulle man varje dagklä sigför Sveriges medeltemperatur skulle man ofta ha fel kläder.

Ungefär så fungerar det med medelvärden för elektriska växelfält också. Ett lågt medelvärde som man mäter från kontorsutrustning kan bestå av ganska extrema momentanvärden.Finns debara där en nogkort stund kommer de inte att påverka medelvärdena speciellt mycket.

Helavskärmad utrustning är avskärmad även för dessa mycket högfrekventa elektriska växelfält. Förutom att sänka medelvärdet till knappt mätbar nivå sänker det även momentana emissioner till knappt mätbar nivå.

Är inte en LED skärm lösningen?

Bakgrundsbelysningen på en LED skärm består av lysdioder och dessa brukar avge mycket små nivåer av elektriska växelfält om de drivs med likspänning. Tyvärr har man i LED skärmar en pulserande likspänning som inte visat sig vara någon lösning för låga emissioner. Från en vanlig LCD skärm kan man oftast mäta bärfrekvenser på mellan 30000 - 45000Hz. På en LED skärm kan man oftast mäta bärfrekvenser mellan 40000 - 68000Hz. Detta gör att man behöver skärma av emissionerna även från en LED skärm om man önskar låga emissioner.


BEHÖVER DU HJÄLP KONTROLL AV DIN ARBETS ELLER BOENDE MILJÖ?